Summer seeds into the spring buds

Here we are, after Easter I have a free moment to write about two places where my designs are mentionned. Both are connected in a way with The Summer School (online course) organized last summer by Make it In Design team. In response to briefs that was main idea of the school, students were supposed to make our own surface pattern design. Then, some of us were invited to have our designs featured in a envisaged Lookbook. And here it is! A lookbook, full of wonderful work, can be seen here. My design is on page 27. Can’t believe how my style has evolved since that time!

Święta, Święta i po Świętach i wreszcie mam chwilkę, żeby napisać o dwóch miejscach, gdzie pojawiły się moje prace! Oba związane są w pewnym sensie z “Letnią Szkołą” onlie, organizowaną zeszłego lata przez zespół Make it In Design. W ramach szkoły uczestnicy otrzymali całą serię briefów, na podstawie których robiliśmy swoje wzory. Następnie część z nas dostała zaproszenie do tego, by zaprezentować swoje projekty w planowanym Lookbooku. No i jest! Internetowa książka pełna świetnych prac, można ją zobaczyć poniżej. Mi z 9 tematów udało się wygospodarować czas na jeden, który znajduje się na stronie 27. Nie mogę uwierzyć, jak bardzo mój styl ewoluował od tamtej pory!

Great thing coming with the summer school, as well as other courses released by Make it In Design, is wonderful, supportive community of great designers. Many months after the school finished, the facebook groups are still alive. It’s via this group I learned about “Spring into design challenge” organized by Meg Harris. You could see some of my works on my blog last weeks, works of other participants can be seen via #springintodesign hashtag on social media. Meg was so kind to mention my works on her blog with so nice words that made my day. She makes amazing things with a sewing machine! Just take a look at some of her cute designs below:

Oprócz inspirujących briefów, fantastyczną kwestią związaną z letnią szkołą, ale również innymi kursami organizowanymi przez Make it In Design, jest fantastyczna społeczność projektantów, która wokół nich powstaje. Wiele miesięcy po zakończeniu kursu, grupa na facebooku wciąż żyje. To za jej pośrednictwem dowiedziałam się o Akcji “Spring into design” (po polsku znaczy to mniej więcej Wiosna w projektach) organizowanej przez Meg Harris. Moje prace na niektóre zadane tematy mogliście oglądać w ciągu ostatnihch tygodni na moim blogu, projekty innych uczestników można znaleźć w social mediach pod hashtagiem #springintodesign. Meg była tak miła, że wspomniała o moich pracach na swoim blogu, opisując je tak miłymi słowami, że uśmiechałam się przez pół dnia. Ta dziewczyna wymiata na maszynie do szycia. Przykłady można zobaczyć poniżej:

The spring just started and with this news I feel as if the seeds sown last summer, start to convert to buds. Quite symbolic isn’t it?

Wiosna właśnie się zaczęła, a powyższe newsy sprawiają, że czuję, jakby ziarenka zasiane zeszłego lata, zaczęły wydawać pączki. Całkiem symbolicznie :) I oby tak dalej!

2 thoughts on “Summer seeds into the spring buds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s