Inspired by Forests

Forests are my favourite places to be! And so they inspire my patterns. Here are some examples of designs available on the markets as part of fabrics and products:

Uwielbiam spacery po lesie! A leśne inspiracje często znajdują odzwierciedlenie w moich wzorach. Poniżej kilka projektów dostępnych na rynku jako część tkanin i gotowych produktów.

Robins (fabrics Cottonbee, purses Lunaby)/ Rudziki (tkaniny w Cottonbee, kosmetyczki Lunaby)

agakobylinska_robins

Roe Deers (fabrics Cottonbee, KUKA, purses Lunaby)/ Sarenki (tkaniny w Cottonbee i KUKA, kosmetyczki Lunaby)

agakobylinska_sarenki

Paprocie [eng. Ferns] (Makaszka)

agakobylinska_makaszka_paprocie2

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s